Photo-Gallery

Foto-galleri

(diverse sammenhenger)

Klikk på bilde for manuell fremvisning i større format

Noen bilder fra flommen i 1995

Noen situasjonsbilder fra snøvinteren 2017-18

Ny Flytebrygge (Telebryggen) våren 2016

(ankomst og monterings-dugnad)

Montering/utsetting nye gangutliggere

fastbrygge våren 2018

Utbedring av fastbrygge-anlegget våren 2017 (og nytt gjerde)

Flommen i mai 2018