TMF organisasjon

TMF bryggeanlegg

Generell info

Medlemskap

                                                                                           
                                                                               

 Her vil du etterhvert finne linker til mer el.  mindre offisielle web-sites som omhandler beskrivelser og ferdsels-regler for Nordre Øyeren Naturreservat.   

Båt-ferdsel i Nordre Øyeren

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

http://nordreoyeren.naturreservat.no/  

Wikipedia.org om Nordre_Øyeren_naturreservat

Fetsundlenser

http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19751205-0011.html

Nordre Øyerens Biologiske Stasjon

Nordre Øyeren Fuglestasjon

VÆRVARSEL (yr.no) for Nordre Øyeren